Exteriörbedömning av häst

Aktuell status
Ej anmäld
Pris
Gratis

Det här är ett webbaserat studiematerial för dig som är intresserad av avel, hästens exteriör och bedömning.

Exteriör är benämningen på hästens yttre. Exteriören har betydelse för hästens hållbarhet och vad den ska användas till. Ska den tävla i trav eller galopp? Ska den prestera på hopp- eller dressyrbana eller ska den dra tunga lass?

Exteriörbedömning är en metod för att uppskatta en individs förmåga till hållbarhet och goda prestationer, det är också en metod att påvisa hur väl hästen överensstämmer gentemot aktuell rasstandard.